youtube

facebook

Livestream Final Table giải đấu APT VietNam Ho Chi Minh Coin Poker High Roller 1

Sự kiện có mức buy in kỷ lục nhất từ trước tới nay APT Coin Poker High Roller 1 107,500,000 Pro đã bước vào final table. Sự kiện lần này có tới 23 player tham gia với tổng cộng 28 lượt entries (23 entries, 5 re-entries), nâng prizepool cho tới khi kết thúc đăng ký lên tới con số 2,716,000,000 Pro.

Watch live video from AsianPokerTourLive on www.twitch.tv

Chip count và vị trí của các VĐV tại final table:

1. SJ Kim (Korea) – 2,560,000
2. Henry Cường (Vietnam) – 865,000
3. Huu Dung Nguyen (Vietnam) – 245,000
4. Nguyen Van Dung (Vietnam) – 1,365,000
5. Tran Kim Dong (Vietnam). – 1,465,000
6. Pegasus (Vietnam) – 2,640,000
7. Yi Won Lee (Korea). – 540,000


No Comments Yet

Comments are closed