youtube

facebook

Livestream Final Table giải đấu APT HCM No Limit Hold’em Single Day

Sự kiện có mức buy in vừa phải NLH Single Day 5M5 đã bước vào final table. Sự kiện này có tới 116 player tham gia với tổng cộng 146 lượt entries (116 entries, 30 re-entries), nâng prizepool cho tới khi kết thúc đăng ký lên tới con số 708,100,000 Pro.

 


No Comments Yet

Comments are closed